Kannada ChotaNews

ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುವ ಮಲಬದ್ಧತೆ!

ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುವ ಮಲಬದ್ಧತೆ!

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಪಚನವಾಗಿ ಮಲದ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ,...